profil kanceláře

Těžiště činnosti advokátní kanceláře spočívá v oblasti práva obchodního a občanského práva. Spolupracovníky kanceláře jsou také zkušení odborníci na autorské právo, průmyslové právo (ochranné známky, patenty, průmyslové a užitné vzory včetně mezinárodní registrace), správní právo (především stavební právo a otázky související s řešením sankcí udělených správními orgány), pracovní právo (komplexní smluvní agenda včetně řešení pracovněprávních sporů), občanské právo (úprava práv k nemovitostem, ná hrada škody, smluvní agenda, ochrana osobnosti), insolvenční právo, rodinné právo. V oblasti finančního práva spolupracuje advokátní kancelář se dvěma nezávislými daňovými poradci.

V obchodněprávních věcech zajišťujeme zpracování veškeré smluvní agendy, a to jak smlouvy ad hoc (včetně účasti na jednáních o nich), tak vypracování smluvních vzorů s ohledem na konkrétní potřeby klienta. Dále se v této oblasti věnujeme právu obchodních společností (tj. zakládání společností, změny v nich, transformace, rozdělení, sloučení, splynutí včetně projektu, poradenství týkající se formy společnosti s ohledem na podnikatelský záměr), poskytujeme právní konzultace týkající se investičních pobídek včetně jejich organizačního zajištění.

Veškeré právní služby poskytujeme kromě češtiny také v němčině, angličtině, ruštině a polštině. Naše advokátní kancelář spolupracuje s advokátními kancelářemi v Německu, Rakousku, Polsku a dalších zemích dle potřeby klientů. V německém jazyce zajišťujeme také ověřené překlady soudního tlumočníka, kterým je JUDr. Robert Čepek.

pobočka v Brně

Právní služby a poradenství v pobočce naší advokátní kanceláře v moravské metropoli poskytují dva advokáti, kteří vykonávají právní pomoc pro naše klienty nejen v Brně, ale v celém Jihomoravském a Severomoravském kraji. Zabezpečují osobní a přímé jednání s příslušnými úřady ( katastrální úřady, stavební úřady apod.), zastoupení při soudních řízeních a další právní úkony dle potřeb našich klientů.